ЕРАЗЪМ+, Ключова дейност 2 „Стратегически партньорства“

В периода 20 – 26.10.2019г. 32.СУИЧЕ „Св. Климент Охридски“ – София се проведе среща по проекта  Е Р А З Ъ М  +, Ключова дейност 2 „Стратегически партньорства“, сектор „Училищно образование“, Проекти за „Партньорства за училищен обмен“, 2018-1-IT02-KA229-048174_2 „Going green throughout Europe”.

В проекта взеха участие ученици и учители от 32.СУИЧЕ „Св. Климент Охридски“ – София, от Салерно – Италия и Румъния.

Учениците от трите държави представиха свои проекти и анализи свързани с енергийната ефективност и използването на възстановяеми източници на електроенергия. След представянето на презентациите протекоха дискусии свързани с темата.

На всички участници в проекта бяха връчени сертификати от Директора на 32.СУИЧЕ „Св. Климент Охридски“ .