ЕРАЗЪМ+ , Ключова дейност 2 „Стратегически партньорства“

В периода 4. – 8.ноември 2019г. в София се проведе първи ученически обмен и среща по проект ЕРАЗЪМ+ , Ключова дейност 2 „Стратегически партньорства“, сектор „Училищно образование“, Проекти за „Партньорства за училищен обмен“, 2019-1-BG01-KA229-062285, „Обичайте природата, живейте природосъобразно”.Домакин на срещата бе координаторът на проекта-32.СУИЧЕ „Св. Климент Охридски“.

В проекта взеха участие учители и ученици от IV., V. и VI. клас на 32.СУИЧЕ „Св. Климент Охридски“, София, както и партньорите ни – ученици и учители от Гърция, Италия, Полша и Турция.Учениците от петте държави се запознаха, обсъдиха и изследваха концепцията „Екосистемни услуги“. Участниците наблюдаваха човешкото въздействие върху биоразнообразието и природните услуги в града и сред природата. Учениците работиха съвместно в екипи и представиха проекти по темата „Какво произвежда природата? “

На всички участници в проекта бяха връчени сертификати от г-жа Нели Костова, Директор на 32.СУИЧЕ „Св. Климент Охридски“.

Изразяваме специални благодарности на семействата домакини за гостоприемството и за грижите към гостуващите ученици от Гърция, Италия, Полша и Турция!