Еразъм+ Проект№ 2018-1-PT01-KA201-047499 „Automata For Stem Promotion at Early Stage of Education“

В периода 28.10. – 30.10.2019 година в гр. Честър, Великобритания се проведе третата транснационална среща по проекта. Участваха партньорите от Киндерсайт, Университет Коимбра, DMMH, Еурека, 32.СУИЧЕ „Св. Климент Охридски“. Бяха представени изпълнените дейности по IO1. Обсъди се работния план за IO2 и IO3 – цели, структура, очаквани резултати, дисеминация. Проведе се и семинар с учители от различни училища в района. Планира се следващата среща в Перуджа, Италия.