Еразъм+ Проект№ 2018-1-UK01-KA201-048001 „ON-OFF4youngsters / Embracing a balanced approach between Online engagement and OFFline alternatives”

В периода 18.11-19.11.2019 година в гр. Атина, Гърция се проведе третата транснационална среща по проекта. Участваха партньорите от CIVIC, NTU, AKNOW, Emphasys, AD, 32.СУИЧЕ „Св. Климент Охридски“. Бяха представени изпълнените дейности по IO2. Обсъди се работния план за AR – структура, очаквани резултати, семинари, дисеминация. Планира се следващата среща в Букурещ, Румъния.