Еразъм+ Проект № 2018-1-PT01-KA201-047499″ Automata For Stem Promotion at Early Stage of Education“

На 08.05.2019 год. като част от проектната дейност се проведе учебна работилница с ученици от първи и втори клас и учители Веселка Стойнева и Маргрет Велкова. Бяха изработени птички от подръчни материали, които могат да се използват в часовете по математика, околен свят и технологии.