Изложба

В чест на 25 ноември – патронния празник на училището,  учениците от 1 в клас влязоха в ролята на книжовници и украсиха букви от нашата азбука, като последователи на Климент Охридски. Направиха изложба в класната  си стая.