Кръгла маса

На 14.02. в конферентната зала на 32. СУИЧЕ се проведе една от ключовите инициативи в рамките на Програмата за училища посланици на Европейския парламент – Кръгла маса, посветена на 30-та годишнина на Програмата „Еразъм“ на тема „Образованието е бъдеще”. Специален участник във форума беше проф. д-р Ингрид Шикова – експерт по политиките на Европейския съюз. В кръглата маса участие взеха още и г-жа Нели Костова, старшите и младшите посланици и доброволците. През дългите години на своето съществуване Програмата „Еразъм“ се утвърждава като ключов инструмент на ЕС в областта на образованието и грижата за младите хора. Темата на форума изразява дълбокото убеждение на екипа на 32. СУИЧЕ, че стабилността, благоденствието, мирът, междукултурният диалог и толерантността зависят на първо място от качественото образование.