ЛЕКТОРИЯ В СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ

На 28.11.2019 г. ученици от 10.и 12. клас на 32 СУИЧЕ „Св. Климент Охридски“с учител д-р М. Кузманов посетихалекторията на СУ „Св. Климент Охридски“   за ученици и млади историци „България и Европа през вековете“.  Те имаха възможност да чуят лекцията на гл. ас. д-р Никола Дюлгеров „Четвъртият кръстоносен поход и Балканите“. Лекцията беше изслушана  с голям интерес, а след края бяха зададени въпроси към лектора.