„Математиката е игра“

На 28.03. 2018 година се проведе открит урок „Математиката е игра“ на децата от трети а клас с класен ръководител Диана Стоилова.

Децата показаха своите математически способности в новаторската система Prodigy за изучаване на математика, която е малко позната в Европа, но бележи забележителни резултати в Канада.Децата са поставени в ситуация на компютърна игра с математически битки и предизвикателства. Може да се игра в клас и вкъщи. Учителят може да следи напредъка на децата, задачите които ги затрудняват и класирането им.Децата предадоха ентусиазма си от иновативния начин за учене на математика на присъстващите  колеги.