Еразъм+ Проект№ 2018-1-UK01-KA201-048001 „ON-OFF4youngsters / Embracing a balanced approach between Online engagement and OFFline alternatives”

Обучение „ИКТ и креативност в класната стая“ в град Ретимно, Крит (21. – 27. 10. 2019 г.)

Сърцето на Гърция – центърът на минойската цивилизация остров Крит събра учители от цяла Европа, обединени от общия им интерес към креативността и използването на ИКТ в класната стая. Представителите на 32. СУИЧЕ „Св. Климент Охридски“ бяха учителите Мариета Георгиева (начален етап), Момичл Кузманов (история) и Илвие Конедарева (български език и литература). Дните 21 – 27. октомври 2019г. бяха изпълнени с разнообразни обучения, посветени на това как чрез технологиите в класната стая ученето да се превърне в по-интересно и ползотворно занимание за учениците. Концепцията на програмата на нашите домакини от Критския университет (Факултет по педагогика) беше последователно надграждане на креативни идеи с цел създаване на тематичен образователен продукт – филм, макет, драматизация, анимация и др.

Домакините ни, сред които преподаватели от Университета в Крит, както и докторанти по педагогика, запознаха участниците с най-новите мобилни приложения за обучение в класната стая – Actionbound, Blippar, Quiver, както и обучителни програми за създаване на електронни книги (Bookcreater), уебсайтове (Weebly) и програми за монтиране на филмчета (Movie Maker).

Освен изключително плътната и интересна образователна програма участниците успяха да се насладят и на духа на остров Крит, те посетиха както стария град Ретимно, в който се проведе обучението, така и древния дворец Кносос в град Ираклион, смятан за седалище на цар Минос.

Обучението приключи със сертификатна церемония и с едно българско хоро. След това учителите се отправиха към родните си страни още по-вдъхновени за творчество в класната стая.