ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА В 32.СУИЧЕ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ СЕ ОТКРИВАТ 2 НОВИ ПРОФИЛИРАНИ ПАРАЛЕЛКИ:

ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ:

  1. ИНФОРМАТИКА
  2. ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ:

  1. БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ
  2. ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

В ПЪРВИ ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП УЧЕНИЦИТЕ ОТ ТЕЗИ ДВА ПРОФИЛА ЩЕ ИЗУЧАВАТ:

  1. ОСМИ КЛАС- ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАН ЧУЖД ЕЗИК- АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – 18 ЧАСА СЕДМИЧНО, 648 ЧАСА ГОДИШНО.
  2. В 9.КЛАС ЧЕТИРИ ПРЕДМЕТА ЩЕ СЕ ИЗУЧАВАТ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК- БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ, ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА, ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ.
  3. В 10.КЛАС НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЩЕ СЕ ИЗУЧАВАТ –  БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ, ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ФИЛОСОФИЯ.
  4. СЛЕД ЗАВЪРШВАНЕ НА 10.КЛАС, УЧЕНИЦИТЕ ЩЕ ИМАТ ПРАВО ДА ИЗБЕРАТ ОЩЕ ДВА ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТА, КОИТО ДА ИЗУЧАВАТ В 11. И 12.КЛАС С ХОРАРИУМ 5 ЧАСА СЕДМИЧНО.
  5. В 11. И 12. КЛАС ПЪРВИТЕ ДВА ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТА СЕ ИЗУЧАВАТ С ХОРАРИУМ 5 ЧАСА СЕДМИЧНО.