Програмата за училища посланици на Европейския парламент

В края на месец октомври 32. СУИЧЕ получи новината, че е одобрено да участва в Програмата за училища посланици на Европейския парламент сред 140 кандидатствали. То е единственото избрано училище от София-град. Този факт разкрива потенциала на концепцията на 32. СУИЧЕ за разработване на Програмата.

Екипната работа е традиционно сред приоритетите и ценностите на училището.

Инициативите и дейностите, които ще бъдат реализирани във връзка с Програмата, ще допринесат за укрепването на общностните връзки и ценностите на 32. СУИЧЕ.

На 24 ноември 2017 година в Дома на Европа, се проведе обучение на преподавателитеот училищата, избрани от Програмата за училища посланици на Европейския парламент.

Старшите посланици на 32. СУИЧЕ „Св. Климент Охридски“ – г-жа Диляна Филипова и г-жа Ирина Андонова – имаха възможността да се срещнат с екипа на Информационното бюро на ЕП в България – г-н Теодор Стойчев – ръководител на Информационното бюро, г-н Петко Петков, г-жа Таня Чунтова, г-жа Мила Коралова и обучителите проф. д-р Ингрид Шикова, както и  д-р Красимира Василева – председател на НАБЕК.

По време на обучението бяха представени всички параметри на Програмата. Обучителите  споделиха методи и положителни педагогически практики за преподаване на знанието за Европейския съюз. Опита си и успешни педагогически практики за работа по Програмата споделиха и представители на сертифицирани училища от миналогодишното издание  на Програмата.