Проекта АутоСТЕМ

На 23.10.2020 г. в 32.СУИЧЕ се проведе заключителното публично събитие по проекта АутоСТЕМ. Участваха учители от столични училища. Бяха представени целите, дейностите и резултатите от проекта:

• Ръководство за учители стъпка по стъпка

• Педагогически насоки за автомати

• Инструкции за конструиране

• Сценарии и разкази

• Ресурси за планиране и оценка на семинар с учители

• Ресурси за планиране и оценка на семинар с деца