Проект № 2018-1-UK01-KA201-048001„ Embracing a balanced approach between Online engagement and OFFline alternatives“

През м. април 2019г. в Кипър се проведе работна среща по Проект № 2018-1-UK01-KA201-048001„ Embracing a balanced approach between Online engagement and OFFline alternatives“ по програма Еразъм+.Участваха представители на партньорските организации от България, Кипър, Румъния, Гърция и Великобритания.