Проект № 2019-1-BE01-KA201-05052 „STEAMER”

В периода 16 – 18 декември 2019 г. в гр. Париж, Франция се проведе първата среща по проекта STEAMER. Срещнахме се като консорциум за първи път. Домакин на срещата бяха партньорите от Франция и координатора от Белгия. Всичките шест партньорски организации от Белгия, Франция, Латвия, Италия, Кипър и България присъстваха на срещата и обсъдиха подробно бъдещите дейности.

Целта на този проект е да създаде методология, инструменти и практически примери за стаи за бягство – escape rooms, адаптирани за училищното образование по STEAM. Програмата и инструментите ще бъдат насочени към учителите в средното образование, за да им се даде достъп до нов набор от възможности за преподаване на конкретни теми и потенциално други.

Радваме се, че работим заедно като консорциум в такъв ценен проект и ще се срещнем отново през месец юни 2020 г., за да обсъдим нашия напредък.

Обратно в снимки на първата стартираща среща на Steamer, проведена в Париж на 17 и 18 декември 2019 г. След сутрешна размяна около целите на проекта, партньорите изиграха играта на бягството! Поздравления за Logopsycom, Citizens In Power / Πολίτες Σε Ισχύ, Work in Progress, 32 School, Liepajas Raina Secondary School & Les Apprimeurs