РОДОЛЮБИВИ КОЛЕДНИ КАРТИЧКИ

Прекрасните деца на 32. СУИЧЕ направиха,изпратиха и размениха с децата от България и българските културни центрове и училища по света РОДОЛЮБИВИ КОЛЕДНИ КАРТИЧКИ. Посланието е ясно: да се свържат българчетата и да се стоплят сърцата им, където и да се намират.

Еразъм+Проект№ 2018-1-PT01-KA201-047499

„Automata For Stem Promotion at Early Stage of Education»

В периода 28.10. – 30.10.2019година в гр. Честър, Великобритания се проведе третата транснационална среща по проекта. Участваха партньорите от Киндерсайт, Университет Коимбра, DMMH, Еурека, 32.СУИЧЕ „Св. Климент Охридски“. Бяха представени изпълнените дейности по IO1. Обсъди се работния план за IO2 и IO3- цели, структура, очаквани резултати, дисеминация. Проведе се и семинар с учители от различни училища в района. Планира се следващата среща в Перуджа, Италия.