Световен ден на книгата и авторското право

По повод наскоро отминалия Световен ден на книгата и авторското право (23 април) и в навечерието на Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост (24 май) посланиците от Програмата за училища посланици на Европейския парламент поканиха малките си съученици от 4б и 4д клас на споделено четене на откъси от любими книги. С помощта на класните си ръководители г-жа Мариета Георгиева и г-жа Бойка Чакърова малките ученици бяха подготвили великолепни ръчно изработени картички, включващи откъс от любима книга и съответстваща илюстрация. Авторите на картичките – самостоятелно или в екип – прочитаха подготвените откъси на своите по-големи съученици (младшите посланици от 9, 10 и 11 клас), а последните трябваше да познаят заглавието и автора на съответната книга. Младши посланиците се представиха достойно, като познаха по-голямата част от заглавията, за което и бяха наградени от по-малките си съученици с някоя от красивите картички уникати. За да поощрят труда на съучениците си от начален етап, а и за да напомнят, че са посланици на Европейския парламент, големите ученици подариха на всички книжката „Да опознаем Европа!“, която е част от информационните материали на Европейския съюз. Четенето на откъси от любими книги стана повод и за чудесна дискусия около бъдещето на книгите, предимствата и недостатъците на електронните книги, ролята на четенето за развиването на въображението и не на последно място – удоволствието от споделеното четене! С това тази инициатива припомни значимостта на общностното начало – една от водещите ценности на нашето училище в работата му по Програмата за училища посланици на ЕП.