„Творческа Европа“

Заслужено получило титула „Училище посланик на Европейския парламент“ за отдадената си работа през изминалата учебна година, през настоящата учебна година 32. СУИЧЕ осигурява устойчивост на Програмата и на някои от най-добрите инициативи. Разбира се, ключова дата за старшите и младшите ни посланици беше 9 май – Денят на Европа. Екипът ни, който работи на основата на три ценности – многоезичието, културното наследство и общностното начало, реши да отбележи празника чрез две инициативи: детайлно представяне пред училищната общност на Програма „Творческа Европа“, както и раздаване на флаери. Флаерите са с два оригинални дизайна, разработени от младшите посланици Владимир и Алекс от 10д клас, и популяризират инициативата Европейска столица на културата и по-конкретно факта, че през 2019 година Пловдив е една от двете Европейски столици на културата (другата столица е италианският град Матера). Инициативите, подготвени за празничния 9 май, утвърждават и трите гореспоменати ценности. Важно е да отбележим, че много от учениците от гимназиален етап не познаваха добре възможностите в областта на културата, които предлага Програма „Творческа Европа“ на ЕС, а флаерите по повод титулатурата на Пловдив им дадоха възможност да обогатят плановете си за лятото чрез поглед върху разнообразната културна програма на града.