Трета международна среща по проект STEAMER

На 13.10.2020 се проведе третата международна среща по проект STEAMER. Партньорите от

Citizens In Power / Πολίτες Σε Ισχύ

Logopsycom

Les Apprimeurs

Liepājas Raiņa 6. Vidusskola

Mistery Tour/Work in Progress и

32.СУИЧЕ „Св. Кл.Охридски“

обсъдиха напредъка на проекта.

Педагогическото ръководство скоро ще бъде на разположение на https://steamerproject.eu/

А за тези, които искат да създадат своя собствена ескейп стая/стая за бягство, ръководството за създаване на ER и модул за електронно обучение за учители също идват през следващата година!