Учебна работилница

На 15.04.2019 год. като част от проектната дейност се проведе учебна работилница с ученици от първи и втори клас и учители Николай Николов и Иванка Николова. Бяха изработени еко-колички от подръчни материали, които могат да се използват в часовете по математика, околен свят и технологии.