Колеги, моля в срок до 13.09.2021г. да се запознаете със следните документи: