Колеги, всичкижелаещи да участват в обучението от 3.09. до6.09.2021 год.,които все още не са се регистрирали в https://edu-teachers.mon.bg/моля да го направят спешно в срок до 5.08.2021год.

За да се регистрирате използвайте раздадените ви за портала на МОН :

потребител/……@edu.mon.bg/и парола.

Тематично направление: Позитивна училищна сряда

Програма: Ефективно управление на емоциите. Саморефлексия и разбиване на „друга“

Форма за обучение: Частично присъствие

 Брой кредити: 3

Код по Admin: 2204032