Колеги, на 14.04.2021 год. ще се проведе педагогически съвет от 13.00 часа в Teems.