ДЕЖУРСТВА

НА УЧИТЕЛИТЕ ОТ НАЧАЛЕН ЕТАП ЗАI срок на учебната 2021 / 2022 г

дата ден IсмянаГл.дежурен IIсмянаГл.дежурен 
1. 16.09. четвъртък СТ.ДИОНИСИЕВА Р.АБЛАНСКА
2. 17.09. петък ЦВ.ПЕТРОВА Д.СТОИЛОВА
3. 20.09. понеделник П.ИВАНОВА Б.ЧАКЪРОВА
4. 21.09 вторник В.СТОЙНЕВА М.ГЕОРГИЕВА
5. 23.09. четвъртък Г.ПАНЕВА М.ТОДОРОВА
6. 24.09. петък ИВ.НИКОЛОВА Н.НИКОЛОВ
7. 27.09. понеделник М.ВЕЛКОВА Д.СТОЯНОВА
8. 28.09. вторник А.ФИЛИПОВА ЗД.ЗДРАВКОВ
9. 29.09. сряда С.РУСЕВА Ю.МИХАЙЛОВА
10. 30.09. четвъртък Г.ТРАЙКОВА Р.АБЛАНСКА
11. 01.10. петък СН.БУЛАНОВА Д.СТОИЛОВА
12. 04.10. понеделник Е.НИКОЛОВА Б.ЧАКЪРОВА
13. 05.10. вторник СТ.СТОЙКОВА М.ГЕОРГИЕВА
14. 06.10. сряда Е.СТОЯНОВА М.ТОДОРОВА
15. 07.10. четвъртък Д.ЗДРАВКОВА Н.НИКОЛОВ
16. 08.10. петък Н.ИЛИЕВА Ю.МИХАЙЛОВА
17. 11.10. понеделник Д.КАРАКАШЕВА Д.СТОЯНОВА
18. 12.10 вторник В.СТАМАТОВА Г.ТРАЙКОВА
19. 13.10 сряда ЕМ.ЙОНЧЕВА М.ТОДОРОВА
20. 14.10. четвъртък СВ.СПАСОВА Р.АБЛАНСКА
21. 15.10. петък А.МАНЧЕВА Д.СТОИЛОВА
22. 18.10. понеделник П.ИВАНОВА Б.ЧАКЪРОВА
23. 19.10. вторник В.СТОЙНЕВА М.ГЕОРГИЕВА
24. 20.10. сряда Г.ПАНЕВА Н.НИКОЛОВ
25. 21.10. четвъртък СТ.ДИОНИСИЕВА Д.СТОЯНОВА
26. 22.10. петък ЦВ.ПЕТРОВА Ю.МИХАЙЛОВА
27. 25.10. понеделник ИВ.НИКОЛОВА Б.ЧАКЪРОВА
28. 26.10. вторник М.ВЕЛКОВА М.ГЕОРГИЕВА
29. 27.10. сряда А.ФИЛИПОВА Р.АБЛАНСКА
30. 28.10 четвъртък С.РУСЕВА Д.СТОИЛОВА
31 29.10. петък Г.ТРАЙКОВА М.ТОДОРОВА

ДЕЖУРСТВА

НА УЧИТЕЛИТЕ ОТ НАЧАЛЕН ЕТАП ЗАI срок на учебната 2021 / 2022 г

дата ден IсмянаГл.дежурен IIсмянаГл.дежурен 
32. 02.11. вторник    
33. 03.11. сряда    
34. 04.11. четвъртък    
35. 05.11. петък    
36. 08.11. понеделник    
37. 09.11. вторник    
38. 10.11. сряда    
39. 11.11. четвъртък    
40. 12.11. петък    
41. 15.11 понеделник      
42. 16.11. вторник      
43. 17.11. сряда      
44. 18.11. четвъртък      
45. 19.11. петък      
46. 22.11. понеделник    
47. 23.11. вторник    
48. 24.11. сряда    
49. 25.11. четвъртък    
50. 26.11. петък    
51. 29.11. понеделник    
52. 30.11. вторник    
53. 01.12. сряда    
54. 02.12. четвъртък    
55. 03.12. петък    
56. 06.12. понеделник    
57. 07.12. вторник    
58. 08.12. сряда    
59. 09.12. четвъртък    
60. 10.12. петък    
61. 13.12. понеделник    
62. 14.12. вторник    
63 15.12. сряда    
64 16.12. четвъртък    
65 17.12. петък    
66 20.12. понеделник    
67 21.12. вторник    
68 22.12. сряда    
69 23.12. четвъртък