График на дежурните учители – прогимназиален етап

за периода  16.09. – 01.10.2021 г. , 07.00 до 07.30 часа

 

ДАТА

ДЕН ОТ СЕДМИЦАТА

Вход 1

ВХОД 3

УЧИТЕЛ 1

УЧИТЕЛ 2

УЧИТЕЛ

1

16.09.2021 г.

четвъртък                   I в.

В. Гегова

Б. Петрова

 

2

17.09.2021 г.

петък

В. Гегова

А. Митев

Цвете Жекова

3

20.09.2021 г.

понеделник                II в.

Й. Йорданов

Е. Христова

Велислава Иванова

4

21.09.2021 г.

вторник

В. Гегова

Г.Димитров

Емилия Христова

5

23.09.2021 г.

четвъртък

В. Гегова

И. Траянова

Катя Николова

6

24.09.2021 г.

петък

В. Гегова

Т. Белясин

Л. Чолашка

7

27.09.2021 г.

понеделник                  I в.

С. Агова

Й. Лазаров

Р. Никифорова

8

28.09.2021 г.

вторник

В. Гегова

С. Метушева

Цв. Жекова

9

29.09.2021 г.

сряда

В. Гегова

Д. Соколова

Велислава Иванова

10

30.09.2021 г.

четвъртък

В. Гегова

М. Георгиева

Емилия Христова

11

01.10.2021 г.

петък

В. Гегова

А. Наков

Катя Николова