СЕДМИЧЕН ПЛАН ЗА ПЕРИОДА  20.09.- 24.09.2021г. 

 
                      
ПОНЕДЕЛНИК20.09.2021 1. Краен срок за попълване на класни, контролни и консултации. Електронната таблица ще бъде качена на сайта на училището.
   
 
 ВТОРНИК21.09.2021 1. Краен срок за попълване на книгата за подлежащи и електронния дневник. В електронния дневник се попълват задължително страница и номер от книгата за подлежащи, личен лекар, лични данни и адрес на ученика.
   
 
 
СРЯДА22.09.2021
   
 
ЧЕТВЪРТЪК23.09.2021 1. В ЧК раздаване на удостоверения за завършен първи гимназиален етап.2. Краен срок за събиране и предаване от класните ръководители на личните ученически карти.
ПЕТЪК24.09.2021 1. Краен срок за предаване на трите броя инструктажи.
  ПРЕДСТОЯЩИ:Родителска среща за начален етап 2, 3 и 4 клас на 29.09.2021 г., сряда, присъствено. От 18.00 до 18.45 от №1 до №14. От 19.00 до 19.45 от №15 до № 30.Родителска среща за прогимназия 6 и 7 клас на 30.09.2021 г., четвъртък, присъствено.  От 18.00 до 18.45 от №1 до №14. От 19.00 до 19.45 от №15 до № 30.Родителска среща за гимназия, 9, 10, 11 и 12 клас на 29.09.2021 г., сряда, онлайн вTeamsот 19.30 часа.