График на дежурните учители -горен етап за периода 12.04. – 23.04.2021г. от 07.00 до 07.30 вход

ден дата Дежурен учител
12.04.2021г.
понеделник
Емилия Богева
13.04.2021г.
вторник
Ирина Андонова
14.04.2021г.
сряда
Даниела Симеонова
15.04.2021г.
четвъртък
Йордан Йорданов
16.04.2021г.
петък
Диляна Филипова
19.04.2021г.
понеделник
Илвие Конедарева
20.04.2021г.
вторник
Виолетка Петрова
21.04.2021г.
сряда
Ивайло Найденов
22.04.2021г.
четвъртък
Борислава Русинова
23.04.2021г.
петък
Светлана Шойлева