ВАЖНО!!!
В ЕЛЕКТРОННИЯ ДНЕВНИК ОТСЪСТВИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ СЕ ПРИКЛЮЧВАТ НА 30.04.2021г.