График на дежурните учители за прогимназиален етапза периода 10.05. – 28.05.2021г. от 13.00 до 13.30 часа
 ДАТА ДЕН ОТ СЕДМИЦАТА                         Вход 1 
УЧИТЕЛ 1УЧИТЕЛ 2 
10.05.2021 г.понеделник      I в.С. МетушеваВ. Гегова 
11.05.2021 г.вторник           С. АговаГ. Димитров 
12.05.2021 г.срядаВ. ПавловаИ. Траянова 
13.05.2021 г.четвъртък       Т. БелясинС. Рашкова 
14.05.2021 г.петък             П. БачийскиС. Дюлгерова 
15.05.2021 г.събота   
16.05.2021 г.неделя   
17.05.2021 г.понеделник      II в.Е. ХристоваА. Наков 
18.05.2021 г.вторник           А. МитевР. Караджова 
19.05.2021 г.сряданеучебен- ДЗИнеучебен- ДЗИ 
20.05.2021 г.четвъртъкР. ГаневаЕ. Колева 
21.05.2021 г.петъкнеучебен- ДЗИнеучебен- ДЗИ 
22.05.2021 г.събота   
23.05.2021 г.неделя   
24.05.2021 г.понеделник       I в.неучебеннеучебен 
25.05.2021 г.вторникнеучебеннеучебен 
26.05.2021 г.срядаИ. ПетроваС. Илиева 
27.05.2021 г.четвъртъкА. НаковЙ. Лазаров 
28.05.2021 г.петъкВ. ГеговаБ. Петрова