Приравнителни изпити за определяне на годишна оценка по немски език за IXклас и  Xклас – първи срок, както и по АЕ за 8 клас на Георги Георгиев Велков ученик от Хб клас  както следва:

1.        Немски езикIXклас   – ЗУЧ

Хорариум 72 часа

Комисия по организиране на изпита:

Донка Гуцова

Дата: 17.05.2021г.   Час:10.30   Стая: 1

Комисия по оценяване:

Председател: Ваня Григорова

Член: Василка Дамянова

2.        Немски езикIXклас  – ИУЧ

 Хорариум 36 часа

 Комисия по организиране на изпита:

Донка Гуцова

Дата: 17.05.2021г.   Час:13.30   Стая: 1

Комисия по оценяване:

Председател: Ваня Григорова

Член: Василка Дамянова

3.        Немски езикХ клас  – ЗУЧ

Хорариум 36 часа

Комисия по организиране на изпита:

Донка Гуцова

Дата: 18.05.2021г.   Час:10.30   Стая: 1

Комисия по оценяване:

Председател: Ваня Григорова

Член: Василка Дамянова

4.        Немски езикХ клас  – ИУЧ

Хорариум 18 часа

Комисия по организиране на изпита:

Донка Гуцова

Дата: 17.05.2021г.   Час:13.30   Стая: 1

Комисия по оценяване:

Председател: Ваня Григорова

Член: Василка Дамянова

5.      Английски езикVIIIклас  – ЗУЧ

Хорариум 648 часа

Комисия по организиране на изпита:

Донка Гуцова

Дата: 31.05.2021г.   Час:10.30   Стая: 1

Комисия по оценяване:

Председател: Даниела Симеонова

Член: Виктория Костова