СЕДМИЧЕН ПЛАН ЗА ПЕРИОДА  17.05.- 21.05.2021г. 
                      
ПОНЕДЕЛНИК17.05.20211. Приравнителен изпит по немски език за 9 клас от 10.30 часа.
 2. Изпит за промяна на годишна оценка по информатика и ФВС.
3. Педагогически съвет онлайн в Teamsот 13.15 часа относно допускане до ДЗИ  12 клас.
 ВТОРНИК18.05.20211. Приравнителен изпит по немски език за 10 клас от 10.30 часа.
 2. Раздаване на служебни бележки за ДЗИ – 12 клас.
3. Инструктаж на квесторите за ДЗИ в Teams:- за учителите от първа смяна от 13.30 часа- за учителите от втора смяна от 13.00 часа
 
СРЯДА19.05.2021Неучебен ден – ДЗИ.
  
 
ЧЕТВЪРТЪК20.05.2021
ПЕТЪК21.05.2021Неучебен ден – ДЗИ.
  
 СЪОБЩЕНИЕ
Всички колеги, които не са ангажирани за квестори на ДЗИ на 19.05. и 21.05.2021 г. следва да пуснат платен отпуск.Трябва да се пусне и платен отпуск за 25.05.2021г.