Училищна комисия за провеждане на ДЗИ на 21.05.2021г. в състав:

 1. Валентина Иванова Велкова– Зам.-директор УД
 2. Петър Йорданов Алексиев– Зам.-директор УД
 3. РосанкаЦветановаГогова – Зам.-директор УД
 4. Красимира Венциславова Павлова Пърлева- Зам.-директор УД
 5. Детелина Иванова Бояджиева- Зам.-директор УД
 6. Катя Кирилова Найденова- Зам.-директор АСД
 7. Юлиян Петров Топалов- Старши учител ИТ
 8. Силвия Георгиева Илиева- Старши учител ИТ
 9. Десислава Иванова Сотирова Дундова – Психолог
 10. Ирина Радославова Стоименова- Цветанова- Психолог
 11. Виктория Николаева Петрова – Педагогически съветник
 12. Емилия Петрова Богева- Старши учител
 13. Валя Вангелова Кусева- Старши учител
 14. Елена Тодорова Вретенарова- Главен учител
 15. Петър Тонев Михайлов – Старши учител