СПИСЪК НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА СЛУЖЕБНИТЕ ЛИЦА, 12 клас, Роля „квестор“, Изпит „Български език и литература, 1 задължителен“ 
ИмеВ училищеЗала
Ани Виденова Филипова2224433 – НАЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКО – БАНКОВА ГИМНАЗИЯ, ГР.СОФИЯ18
Антоанета Недева Стефанова2224433 – НАЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКО – БАНКОВА ГИМНАЗИЯ, ГР.СОФИЯ18
Борислава Бориславова Русинова2224433 – НАЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКО – БАНКОВА ГИМНАЗИЯ, ГР.СОФИЯ19
Василка Сашова Дамянова2224433 – НАЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКО – БАНКОВА ГИМНАЗИЯ, ГР.СОФИЯ19
Венета Борисова Велкова2224433 – НАЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКО – БАНКОВА ГИМНАЗИЯ, ГР.СОФИЯ21
Весела Цолова Радкова2224433 – НАЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКО – БАНКОВА ГИМНАЗИЯ, ГР.СОФИЯ21
Венета Руменова Стаматова2224433 – НАЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКО – БАНКОВА ГИМНАЗИЯ, ГР.СОФИЯ29
Галя Атанасова Ганчева2224433 – НАЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКО – БАНКОВА ГИМНАЗИЯ, ГР.СОФИЯ29
Ганка Александрова Панева2224433 – НАЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКО – БАНКОВА ГИМНАЗИЯ, ГР.СОФИЯ30
Даниела Бранимирова Симеонова2224433 – НАЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКО – БАНКОВА ГИМНАЗИЯ, ГР.СОФИЯ30
Десислава Бориславова Здравкова2224433 – НАЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКО – БАНКОВА ГИМНАЗИЯ, ГР.СОФИЯ31
Диана Василева Соколова2224433 – НАЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКО – БАНКОВА ГИМНАЗИЯ, ГР.СОФИЯ31
Диляна Петрова Филипова2224433 – НАЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКО – БАНКОВА ГИМНАЗИЯ, ГР.СОФИЯ50
Ева Ценова Радева2224433 – НАЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКО – БАНКОВА ГИМНАЗИЯ, ГР.СОФИЯ50
Емилия Боянова Христова2224433 – НАЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКО – БАНКОВА ГИМНАЗИЯ, ГР.СОФИЯ51
Любомира Велизарова Любенова2224433 – НАЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКО – БАНКОВА ГИМНАЗИЯ, ГР.СОФИЯ51
Емилия Петрова Йончева2224433 – НАЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКО – БАНКОВА ГИМНАЗИЯ, ГР.СОФИЯ52
Иванка Здравкова Николова2224433 – НАЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКО – БАНКОВА ГИМНАЗИЯ, ГР.СОФИЯ52
Ирина Петрова Андонова2224433 – НАЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКО – БАНКОВА ГИМНАЗИЯ, ГР.СОФИЯ53
Йордан Лъчезаров Лазаров2224433 – НАЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКО – БАНКОВА ГИМНАЗИЯ, ГР.СОФИЯ53
Румяна Кирилова Данева2224433 – НАЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКО – БАНКОВА ГИМНАЗИЯ, ГР.СОФИЯ54
Светлана Илиева Хаджийска – Шойлева2224433 – НАЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКО – БАНКОВА ГИМНАЗИЯ, ГР.СОФИЯ54
Себиха Алмазова Метушева2224433 – НАЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКО – БАНКОВА ГИМНАЗИЯ, ГР.СОФИЯ55
Силвия Христова Русева2224433 – НАЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКО – БАНКОВА ГИМНАЗИЯ, ГР.СОФИЯ55
Мариета Николаева Георгиева2902501 – НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА „СВЕТИ ЛУКА“ – СОФИЯ, ГР.СОФИЯ307
Михаил Денков Иванов2902501 – НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА „СВЕТИ ЛУКА“ – СОФИЯ, ГР.СОФИЯ307
Момчил Ангелов Кузманов2902501 – НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА „СВЕТИ ЛУКА“ – СОФИЯ, ГР.СОФИЯ308
Радослава Каменова Кирилова2902501 – НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА „СВЕТИ ЛУКА“ – СОФИЯ, ГР.СОФИЯ308
Ренета Александрова Великова2902501 – НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА „СВЕТИ ЛУКА“ – СОФИЯ, ГР.СОФИЯ312
Александър Петров Митев2224433 – НАЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКО – БАНКОВА ГИМНАЗИЯ, ГР.СОФИЯВход II
Асен Тотев Денчев2224433 – НАЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКО – БАНКОВА ГИМНАЗИЯ, ГР.СОФИЯВход II
Снежана Богданова Буланова2224433 – НАЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКО – БАНКОВА ГИМНАЗИЯ, ГР.СОФИЯКоридор IIIет.-2
Стела Георгиева Стефанова2224433 – НАЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКО – БАНКОВА ГИМНАЗИЯ, ГР.СОФИЯКоридор IIIет.-2
Стефка Иванова Агова2224433 – НАЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКО – БАНКОВА ГИМНАЗИЯ, ГР.СОФИЯКоридор IIет.-2
Стоян Росенов Шиваров2224433 – НАЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКО – БАНКОВА ГИМНАЗИЯ, ГР.СОФИЯКоридор IIет.-2
Таня Радоева Белясин2224433 – НАЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКО – БАНКОВА ГИМНАЗИЯ, ГР.СОФИЯКоридор Iет.-2
Цвете Миткова Жекова-Стефанова2224433 – НАЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКО – БАНКОВА ГИМНАЗИЯ, ГР.СОФИЯКоридор Iет.-2
Йордан Петков Йорданов2224433 – НАЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКО – БАНКОВА ГИМНАЗИЯ, ГР.СОФИЯКоридор Iет.-3
Катерина Христова Николова2224433 – НАЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКО – БАНКОВА ГИМНАЗИЯ, ГР.СОФИЯКоридор Iет.-3