19. и 21. май са неучебни дни – провеждане на ДЗИ!20. май е учебен присъствен ден! Часовете за втора смяна ще бъдат до 16,30 ч. за класовете – 6. 7. и 8.клас!