Стипендиите на учениците от гимназиален етап за месец май.2021г. са преведени на 18.05.21г.