Ред и организация за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка :

Никола Пламенов Кольов ученичк от Х клас – профил чужди езици в самостоятелна форма на обучение на редовна сесиямесец юни за учебната 2020/2021 г., както следва:

  1. Немски език- ЗУЧ

Хорариум 72 часа

Комисия по организиране на изпита

Виктория Петрова

Дата: 28.05.2021г.   Час: 10.00   Стая:1

Комисия по оценяване:

Председател: Ваня Григорова

      Член: Василка Дамянова

  1. Немски език- ИУЧ

      Хорариум 36 часа

Любомира Любенова

Дата: 28.05.2021г.   Час:13.00   Стая: 1

      Комисия по оценяване:

Председател: Ваня Григорова

Член: Василка Дамянова

  1. Химия и ООС- ЗУЧ

Хорариум 72 часа

      Комисия по организиране на изпита:

Йордан Лазаров

Дата: 01.06.2021г.   Час:12.00   Стая: 1

Комисия по оценяване:

Председател: Ирина Андонова

      Член: Вася Георгиева

  1. Физика и астрономия- ЗУЧ

Хорариум  72 часа

      Комисия по организиране на изпита:

      Диляна Филипова

Дата: 03.06.2021г.   Час:10.00   Стая: 1

Комисия по оценяване:

Председател: Ива Петрова

Член: Чавдар Динев

  1. География и икономика- ЗУЧ

Хорариум  90 часа

      Комисия по организиране на изпита:

      Емилия Богева

Дата: 07.06.2021г.   Час:10.30   Стая: 1

Комисия по оценяване:

Председател: Йордан Йорданов

      Член: Ева Радева

  1. Изобразително изкуство- ЗУЧ

Хорариум  18 часа

      Комисия по организиране на изпита:

      Десислава Сотирова

Дата: 09.06.2021г.   Час:14.00   Стая: 1

Комисия по оценяване:

Председател: Диана Соколова

Член: Сабина Хубавенкова

  1. Български език и литература- ЗУЧ

Хорариум 108 часа

      Комисия по организиране на изпита:

Виктория Петрова

Дата: 11.06.2021г.   Час:09.00   Стая: 1

Комисия по оценяване:

Председател: Виолетка Петрова

      Член: Илвие Конедарева

  1. Български език и литература – ИУЧ

Хорариум 36 часа

      Комисия по организиране на изпита:

Мария Хр. Николова

Дата: 11.06.2021г.   Час:12.00   Стая: 1

Комисия по оценяване:

Председател: Виолетка Петрова

      Член: Илвие Конедарева

  1. Математика  – ЗУЧ

      Хорариум 72 часа

Комисия по организиране на изпита:

Елена Вретенарова

      Дата:14.06.2021г.   Час:10.00   Стая: 1

      Комисия по оценяване:

Председател: Емилия Богева

Член: Михаил Иванов

10.Математика  – ИУЧ

      Хорариум 36 часа

Комисия по организиране на изпита:

Йордан Лазаров

Дата:14.06.2021г.   Час:13.00   Стая: 1

      Комисия по оценяване:

Председател: Емилия Богева

Член: Михаил Иванов

Председателите на комисии да представят изпитни билети в кабинет 1 до 2 дена преди датата на изпита.