Педагогически съвет (присъствено):

Актова зала- 31.05.2021г.

1. смяна – 13,30 – 14,30 ч.

2.смяна – 12,30 – 13,30 ч.