ВАЖНО!!!В ЕЛЕКТРОННИЯ ДНЕВНИК ОТСЪСТВИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА МЕСЕЦ МАЙ СЕ ПРИКЛЮЧВАТ НА 02.06.2021г.