Колеги, моля желаещите да вземат участие в семинара от 03.07 до 06.07. 2021г да попълнят бланката, а заявлението да бъде предадено в канцеларията!