СЕДМИЧЕН ПЛАН ЗА ПЕРИОДА  14.06.- 18.06.2021г. 
                      
ПОНЕДЕЛНИК14.06.20211. Изпит по математика от 10.00 часа – самостоятелна форма на обучение.
 2. Инструктаж на квестори за НВО 7 клас в актовата зала от 12.30 часа.
3. Инструктаж на квестори за НВО 10 клас в актовата зала от 13.00 часа.
 ВТОРНИК15.06.20211.Подготовка за НВО. Отговорници – класни ръководители на 7 и 10 клас и главните учители.
  
 
 
СРЯДА16.06.2021Неучебен ден. НВО БЕЛ за 7 и 10 клас.
  
 
ЧЕТВЪРТЪК17.06.20211. Подготовка за НВО. Отговорници – класни ръководители на 7 и 10 клас и главни учители.2. Провеждане на проектни и компенсаторни дейности в V-VI клас за периода 16 -30.06.2021 г.  
ПЕТЪК18.06.2021Неучебен ден. НВО по математика за 7 и 10 клас.
 ЗАБЕЛЕЖКАВсички колеги, които не са ангажирани като квестори на 16.06. и 18.06.2021 г.  за НВО за 7 и 10 клас да подадат заявление за платен отпуск.