Важно за НВО 7.клас и 10. клас!!!

1. Учениците от 7.клас ще влизат от входа  към бул. „Христо Ботев“ 63 – 8,30 ч.

2. Учениците от 10. клас ще влизат о входа към ул.„ Софроний Врачански“ – 7,30ч.

Моля  всички да си носят черен химикал и плик за връхни дрехи!

Изпитите започват:

За 7.клас – 9.00ч.

За 10.клас – 8.00ч.

Квесторите и за двата изпита да бъдат в посоченото училище един час преди началото на изпита!

За 7.клас – 8.00ч.

За 10.клас – 7.00ч.