СЕДМИЧЕН ПЛАН ЗА ПЕРИОДА  04.10. –  08.10.2021г. 

 
                      
ПОНЕДЕЛНИК04.10.2021 1. Проверка на книгата за подлежащи за 1 клас.
   
 
 ВТОРНИК05.10.2021 1. Проверка на книгата за подлежащи за 2 клас. 
   
 
 
СРЯДА06.10.2021 1. Проверка на книгата за подлежащи за 3 клас. 
  2. Проверка на електронния дневник за нанесени класни и контролни работи за 5 – 12 клас
 
ЧЕТВЪРТЪК07.10.2021 1. Евакуация в ЧК:Първи час от блока – тема №1Втори час от блока – учебната евакуация касае 6, 8, 11 и 12 клас.
ПЕТЪК08.10.2021 1. Проверка на книгата за подлежащи за 4 клас.