SEM Talksна тема „ Културно Наследство“по програма Strategies 21, Erasmus +

В периода 4 -9 март 2018г в град Йодемиш, Република Турция се проведоха четвъртите SEM Talksна тема „ Културно Наследство“по програма Strategies 21, Erasmus +,по която 32 СУИЧЕ си партнира с училища от Италия, Испания, Португалия, Турция, Франция и Унгария.

Нашето училище бе представено от два екипа ученици от 11А клас.

Горди сме да споделим, че Явор Павлинов и Владимир Ангелов спечелиха първо място с презентация на тема „ Архитектурата като културно наследство“. Веднага след тях се наредиха Десислава Каменова и Надежда Христова с презентация на тема „ Българският фолклор“.

Нашите ученици впечатлиха международното жури с креативността си, изразена в изготвянето на макет на стара родопска къща и книга за фолклора. Цялостното представяне на двата екипа беше рамкирано от блестящите им езикови умения.