Oбучение на учители по Еразъм+ КА1

От 02 – 08.09.2019 г. в Хелзинки, Финландия, беше проведено обучение на учители по Еразъм+ КА1, на тема: „ВРЪЗКАТА МЕЖДУ КРЕАТИВНОТО ОБУЧЕНИЕ И ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРЕН ПОДХОД“ сучастието на Даниела Симеонова и Румяна Данева от 32.СУИЧЕ „Св. Кл. Охридски“.

Имаше представители от Гърция, Кипър, Германия, Италия и Хърватия.

Разисквани бяха:

FLIPPED CLASSROOM – обърната класна стая

Тools : KAHOOT, EDMODO,  SOCRATIVE,  PLICKERS,  IDROO