„Семинар на Евростат – Предоставяне  на статистически данни в класната стая“

На 5 и 6 октомври в Париж, Франция  се проведе „Семинар на Евростат – Предоставяне  на статистически данни в класната стая“.  За да помогне за въвеждането на официална статистика в класните стаи в цяла Европа, Евростат в момента се стреми  да достигне до гимназии, учители и студенти. На семинара взеха участие 60 учители от различни европейски страни. От 32.СУИЧЕ „Св. Климент Охридски“ взе участие Юлиян Топалов. Бяха обсъдени идей и показани различни практики за работа с статистически данни  в класната стая.

Евростат, статистическата служба на Европейския съюз, предоставя официална статистика на европейско ниво които дават възможност за сравняване между държави и региони. Като такъв, той предлага цял набор от данни на учителите, правителствата, журналистите, бизнеса и обществеността, който те могат да използват за своята работа в ежедневието.