ВАЖНО!!!В ЕЛЕКТРОННИЯ ДНЕВНИК ОТСЪСТВИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА МЕСЕЦ ЮНИ СЕ ПРИКЛЮЧВАТ НА 01.07.2021г.