КЛАСНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ НА 2.б, 3.г, 4.д, 10.г, 10.е, ДА ПРЕДАДАТ  ИНСТРУКТАЖИТЕ ЗА:

1. Антитероризъм;

2. Безопасни условия;

3. Водни басейни и КАТ,

НА КАТЯ НАЙДЕНОВА.

СРОК: 28.09.2021г.