Разпределение на часовете (без начален етап) по учители за учебната 2021/2022 година: