Задължително!

Колеги, моля всички  в срок до 27.08.2021 год., 9.00 часа да попълните следната справка: