Поправителна сесия за Никола Кольов от 10 клас /самостоятелна форма /

  1. Химия и ООС- ЗУЧ

Хорариум 72 часа

      Комисия по организиране на изпита:

Румяна Данева

Дата: 05.07.2021г.   Час:10.00   Стая: 1

Комисия по оценяване:

Председател: Вася Георгиева

      Член: Ирина Андонова

  1. Физика и астрономия- ЗУЧ

Хорариум  72 часа

      Комисия по организиране на изпита:

      Елена Вретенарова

Дата: 06.07.2021г.   Час:10.00   Стая: 1

Комисия по оценяване:

Председател: Чавдар Динев

 Член:  Ива Петрова

  1. Математика  – ЗУЧ

      Хорариум 72 часа

Комисия по организиране на изпита:

Елена Вретенарова

      Дата:07.07.2021г.   Час:10.00   Стая: 1

      Комисия по оценяване:

Председател: Емилия Богева

Член: Валя Кусева